Arctic Skipper ( Carterocephalus palaemon )
 
<< Previous              Superfamily: Hesperioidea    Family: Hesperiidae     Subfamily: Heteropterinae               Next >>
 
French common name: Échiquier
 
Mer Bleue   Ottawa, ON   01/06/2011
 
 
 Marathon Trail   Kanata, ON   17/06/2011
 
 
 
 
 
Dolman Ridge Road   Ottawa, ON  27/05/2012
 
 
 
 Gatineau Park, QC   03/06/2011