Monarch ( Danaus plexippus )
 
<< Previous             Superfamily: Papilionoidea     Family: Nymphalidae    Subfamily: Danainae             Next >>
 
French common name: Monarque
   
 Female - Luskville Falls   Gatineau Park, QC  03/08/2012
 


Monarch ( Danaus plexippus )
Experimental Farm   Ottawa, ON   03/09/2012
 
Oxford Mills, ON  16/08/2012
 
 
Monarch ( Danaus plexippus )
Male - Fletcher Wildlife Garden  Ottawa ,ON 13/08/2010