Melissa Arctic Oeneis melissa )
 
<< Previous                Superfamily: Papilionoidea    Family: Nymphalidae     Subfamily: Satyrinae                      Next >>
 
French common name: Nordique Mélissa
 

Melissa Arctic ( Oeneis melissa )
James Bay Coast near Longue-Pointe, QC  2018/07/07



 Melissa Arctic ( Oeneis melissa )
James Bay Coast near Longue-Pointe, QC  2018/07/07




 Melissa Arctic ( Oeneis melissa )
Mating Pair - James Bay Coast near Longue-Pointe, QC  2018/07/07



 Melissa Arctic ( Oeneis melissa )
James Bay Coast near Longue-Pointe, QC  2018/07/077