European Common Blue  Polyommattus icarus )
 
<< Previous           Superfamily: Papilionoidea    Family: Lycaenidae     Subfamily: Polyommatinae                    Next >>
 
French common name: Bleu commun d'Europe
 
 Male - Mirabel, QC 23/08/2011


Male - Mirabel, QC 23/08/2011
 
 
 
 Female - Mirabel, QC 23/08/2011
 


Mirabel, QC 23/08/2011