Brown Elfin ( Callophrys augustinus )
 
<< Previous                 Superfamily: Papilionoidea    Family: Lycaenidae     Subfamily: Theclinae                 Next >>
 
French common name: Lutin brun
 
  Newington, ON   02/05/2012
 
 

 Mer Bleue   Ottawa, ON   23/05/2011