Arctic Blue Plebejus glandon )
 
<< Previous             Superfamily: Papilionoidea    Family: Lycaenidae     Subfamily: Polyommatinae                   Next >>
 
French common name: Bleu arctique
 
Route Longue Pointe, QC    2015/06/27
 
 
Route Longue Pointe, QC    2015/06/26
   
Male - Route Longue Pointe, QC    2015/06/27

 
Female - Route Longue Pointe, QC    2015/06/26